Takaisin

Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos

Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos; luonnosvaihe sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavin kunnan kaavoituskatsauksessa 2017 on todettu ko. kaavan laatiminen tarpeelliseksi ja kunnanhallitus on 4.9.2017 kokouksessaan päättänyt kaavan vireille tulosta.

Suunnittelualue sijoittuu Kaavin kirkonkylän keskeiselle alueelle Kaavintien eteläpuolelle Kirkkoa vastapäätä.

Asemakaavan muutos koskee Kaavin kunnan kirkonkylän asemakaavan alueen kortteleita 31, 33(osa), 55 ja 145 sekä puisto- ja yleistä pysäköintialuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 33(osa) ja puistoalue.

Kaavin kunnan tavoitteena on mahdollistaa alueelle tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen palvelukeskuksen läheisyyteen. Yksikköön on tarkoitus toteuttaa 30 paikkaa yhteen kerrokseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti pidetään asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosasiakirjat julkisesti nähtävillä Kaavin kunnan virastolla 12.-27.10.2017 välisen ajan.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä asetuksessa mainituille tahoille varataan tilaisuus muistutusten esittämiseen nähtävillä oloaikana ja ne tulee toimittaa kirjallisina 27.10.2017 klo 15. mennessä sähköpostilla kirjaamo@kaavi.fi tai kirjeitse Kaavin kunta, kunnanhallitus, PL 13  73601 Kaavi.

Kaava-aineisto on nähtävillä Kaavin kunnan kotisivuilla www.kaavi.fi/kaavoitus.

Lisätietoja antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, DI Timo Leskinen, 040 508 9680, Timo.Leskinen@fcg.fi.

KAAVIN KUNNANHALLITUS