Takaisin

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen KUULUTUS Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulosta Joroisten kunnassa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen
 

KUULUTUS
 
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulosta Joroisten kunnassa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.
 
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe on vireillä Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6.2021 (96 §) vireilletulon ja maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville myös Joroisissa.
 
Yleisötilaisuus järjestetään 7.9.2021 klo 17.00 alkaen Urheilutalon aulassa, Mutalantie 14, Joroinen.
 
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Joroisissa, alueen kunnissa ja Pohjois-Savon liitossa osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040  26.8. - 27.9.2021. Palautetta erityisesti Joroisiin liittyen voi antaa kirjallisesti 27.9.2021 mennessä.
 
Kuopiossa 21.6.2021
Pohjois-Savon liitto
Maakuntahallitus

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)