Takaisin

Maa-ainesten ottamislupahakemus

Kaavin tekninen/ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen maa-ainesten ottamislupahakemus maa-ainesten ottamista varten Kaavin kunnan Kortteiskylässä tilan Yrjölä 13:4 alueella.

Hakija: Maakiito Oy

Lupaa haetaan 15 vuodeksi maa-ainesten ottamista varten kaikkiaan 60 000 m3ktr-määrälle. Alueella tullaan myös murskaamaan ja seulomaan kiviaineksia pieniä määriä kerrallaan parin vuoden välein. Murskatut ja seulotut tuotteet varastoidaan uudelle ottamisalueelle ja myös viereiselle Martinkangas 13:12-tilan ottamisalueelle. Alueelta kuoritut pintamaat varastoidaan toiminta-alueen reunalle pintamaiden varastointialueelle.

Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset tulevat olemaan vähäiset alueen syrjäisen sijainnin takia ja ympäristövaikutukset johtuvat pääosin pölystä, melusta, lievästä tärinästä sekä mahdollisesta öljytuotteiden päästöistä maaperään. Häiriintyviä kohteita ei ole lähiseudulla. Syntyvät jätteet ovat sekajätteitä sekä vaarallista jätettä, kuten öljyä. Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Koronatilanteen takia kunnanvirasto on suljettuna ulkopuolisilta ja asiakirjat nähtävänä rakennustarkastaja/ympäristösihteerillä erikseen pyydettäessä 8.9. – 7.10.2020 välisen ajan Kaavin kunnanvirastolla os. Rantatie 1.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti Kaavin tekninen / ympäristölautakunnalle 7.10.2020 mennessä os. PL 13, 73601 Kaavi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Arto Vartiainen
p.040 172 3588