Takaisin

Maa-aineslupahakemus

Kaavin tekninen/ ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteishakemus soran ja karkeanhiekan ottamiselle ja murskaamiselle Kaavin kunnan Kortteisen kylässä tilalla Ruukinkoski RN:o 28:16. 

Hakija: L. Niskanen Ky

Lupaa haetaan nykyisen ottamisalueen laajentamiselle Ruukinkoski 28:16-kiinteistöllä sekä soran ja karkeanhiekan ottamiselle ja murskaamiselle 10 vuodeksi. Haettu kokonaisottomäärä on 70000 m3 ktr.

Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset johtuvat pääosin pölystä, melusta, lievästä tärinästä sekä mahdollisesta öljytuotteiden päästöistä maaperään. Syntyvät jätteet ovat sekajätteitä sekä vaarallista jätettä, kuten öljyä. Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.2. – 22.3.2021 välisen ajan Kaavin kunnanvirastolla teknisellä osastolla os. Rantatie 1.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti Kaavin tekninen / ympäristölautakunnalle 22.3.2021 mennessä os. PL 13, 73601 Kaavi.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Arto Vartiainen
p.040 172 3588

Kaavilla 10.2.2021
Kaavin tekninen/ ympäristölautakunta