Takaisin

Luikonlahden kyläyleiskaavan vireilletulo sekä OAS:n nähtävilläolo

LUIKONLAHDEN KYLÄYLEISKAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLO

Kaavin kunnassa on vireillä Luikonlahden kyläyleiskaavan laatiminen. Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 22.3.2018 alkaen Kaavin kunnanvirastolla, os. Kaivotie 1 sekä kunnan nettisivuilla (www.kaavi.fi). Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaprosessin aikana. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Kaavin kunnanhallitukselle kirjaamo@kaavi.fi tai kirjeitse osoitteella: PL 13, 73601 Kaavi.

Ko. kaavaa koskeva informaatio- ja keskustelutilaisuus pidetään ke 11.4.2018 klo 17.00 alkaen Kaavin valtuustosalissa, Kaivotie 1. Tilaisuudessa esitellään kaavahanke ja asiasta kiinnostuneilla on tilaisuus esittää kysymyksiä. Paikalla on kunnan edustaja sekä Jorma Harju, Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU. Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Jorma Harju puh. 044 596 3111, jorma.harju@kaavaharju.fi.

KAAVIN KUNNANHALLITUS