Takaisin

Luikonlahden kyläyleiskaavan vireilletulo sekä OAS:n nähtävilläolo

ALUEEN MAANOMISTAJILLE SUUNNATUT NEUVOTTELUTILAISUUDET 28.6. JA 29.6.2018.

Kunnassa on valmisteilla Luikonlahden kyläalueen yleiskaavoitus.

Yleiskaavalla tarkastellaan mahdollisuudet ja tarpeet mm. kylärakennetta tukevaan asutukseen, loma-asutukseen ja matkailuun. Yleiskaava laaditaan suoraan rakennuslupaan oikeuttavana ns. kyläyleiskaavana. Tällöin neuvottelut maanomistajien kanssa ovat erityisen merkityksellisiä.

Nyt kaavan valmisteluvaiheessa pidetään alueen maanomistajille suunnatut neuvottelutilaisuudet. Neuvotteluissa keskustellaan kunkin maanomistajan toiveista omistamiensa alueiden osalta.

Neuvotteluihin voi tulla vapaasti alla mainittuina ajankohtina:

Ajankohdat:

Torstai 28.6 klo 12-15 ja 16-19

Perjantai 29.6. klo 12-15 ja 16-19

Paikka: Kunnanviraston valtuustosali

Tilaisuudessa on mukana kaavanlaatija Jorma Harju ja kunnan edustaja.

Toivomme maanomistajia, joilla on ajatuksenaan kehittää omistamiensa alueiden maankäyttöä tai muuten mielenkiintoa kylän maankäytön kehittämiseen, osallistumaan neuvotteluihin.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa mm. kaava-alueen rajaus ja muutoinkin tietoa hankkeesta on osoitteessa www.kaavi.fi/kaavoitus

Lisätietoja kaavan valmistelusta ja tilaisuudesta antavat kunnaninsinööri Markus Hartikainen puh. 044 753 0287 ja Kaavoitusinsinööri Jorma Harju puh. 044 596 3111.

Kaavin kunta