Takaisin

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Kaavin kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat yhteistyössä päivittäneet Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelman.
Päivityksen tavoitteena on ollut toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma
turvallisen liikkumisen edistämiseksi Kaavin kunnan alueella.

Suunnittelutyö käynnistyi huhtikuussa 2019 ja suunnitelma valmistui marraskuussa 2019.
Edellinen Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2013.

Liiteaineisto:
Tiedote
Liikenneturvallisuussuunnitelma, raportti
Toimenpidesuunnitelma