Takaisin

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta

Itä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta
Hakija Boliden Kylylahti Oy
Dnro ISAVI/3216/2020
Asia Luikonlahden rikastamon ympäristöluvan nro 23/2016/1 muuttaminen, Kaavi

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.11.–21.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1798008, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.