Takaisin

Kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutus Pohjois-Savon aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista
vuosille 2022–2027. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset