Takaisin

Kuulutus kuntavaaleista 2021

Kaavin kunta
kuntavaalit 2021
 
 
Äänestysalue ja äänestyspaikka
 
Kaavin kunnassa on yksi äänestysalue (001), äänestysalueen nimi on Kaavi. Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kaavin koulu, os. Kaavintie 24 A, B-ovi, 73600 Kaavi.
 
Ennakkoäänestys
 
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikka on Iso- Oskarin ala-aula, os. Kaavintie 5, 73600 Kaavi.
 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
 
arkipäivisin klo 10.00-18.00
lauantaisin, sunnuntaisin klo 11.00-15.00
 
Äänestyspaikoilla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (mm. turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset).
 
Kotiäänestys
 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
 
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16 mennessä, os. Rantatie 1, PL 13, 73601 Kaavi. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintokoordinaattori Piia Kohonen puh. 0400 427 152. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta tai osoitteesta vaalit.fi. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.
 
Henkilöllisyyden todistaminen
 
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.
 
Vaalien tulos
 
Vaalien tulos vahvistetaan 16.6.2021.