Takaisin

KUULUTUS: Meluilmoitus

KAAVIN KUNTA
Rakennustarkastaja/ ympäristösihteeri 13.6.2022

KUULUTUS

Meluilmoitus

Kaavin kunnan rakennustarkastaja- ympäristösihteerille on jätetty ympäristösuojelulain 118§:n mukai-nen meluilmoitus liittyen Kaavin taajamassa pidettävään ulkoilmakonserttiin. Ilmoituksen mukainen ulkoilmakonsertti/ -tapahtuma pidetään osoitteessa Kaavintie 5 73600 Kaavi, ON-Rauta Oy:n takapi-halla. Meluilmoituksen mukainen tapahtuma-aika on lauantaina 16.7.2022 klo. 18.00-23.00. Tapahtu-massa soitettavan musiikin arvioidaan kuuluvan ON-Rauta Oy:n kauppakiinteistön lähialueella.
Häiriintyviä kohteita ovat ainakin (Kaavintie, Kassatie, Paavonpolku, Rantatie, Kaartotie ja Heikka-lanpolku, lähitalot sekä tori). Häiriintyvien kohteiden tasolla melutason arvioidaan olevan korkeintaan noin 45 dB.
Ilmoitusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 13.6.-13.7.2022 välisenä aikana Kaavin kunnan netti-sivuilla ja ilmoitustaululla.
Meluilmoitukseen liittyviä lisätietoja antaa Kaavin kunnan rakennustarkastaja- ympäristösihteeri.

Ilmoituksen johdosta voi jättää kuulutusaikana kirjallisia muistutuksia ja mielipiteitä osoitteella:
Kaavin kunta/ tekninen osasto
Rantatie 1
73600 Kaavi
tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kaavi.fi