Takaisin

KUULUTUS:Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1 ja 2. vaiheen kaavaehdotuksesta

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHE

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 2. VAIHE

(Heinäveden kunnan maankäyttökysymykset)
 

Maakuntakaava-asiakirjat ja niihin liittyvä valmisteluaineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukai­sesti julkisesti nähtäville 28.3.–29.4.2022 väliselle ajalle. Kuulutus tässä liitteenä. 

Aineistot ovat luettavissa: pohjois-karjala.fi/vaihemaakuntakaava1.