Takaisin

KUULUTUS: Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen

KUULUTUS: Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja 
ehdokashakemusten jättäminen 

Valittavien valtuutettujen määrä 
Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022-31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislista n ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
 
Ehdokasasettelu 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen klo 16. 
Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen
määrä, eli Pohjois-Savon hyvinvointialueella 86. 
Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h - 143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana mm. oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi. 

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllämainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiehen on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.1.2021 ennen klo 16.

Ehdokashakemusten jättäminen 

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat ottaa vastaan aluevaalilautakunnan I sihteeri Vesa Toivanen tai II sihteeri Mika Mäkäräinen sekä heidän estyneenä ollessa aluevaalilautakunnan puheenjohtaja Olavi Haan keto Kuopion kaupungintalolla osoitteessa Tulliportinkatu 31 seuraavasti: 

             -  maanantaina 13.12.2021 klo 12.00-15.00 ja
            -   tiistaina 14.12.2021 klo 10.00-15.59. 

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 10.12.2021, puh: 0447 182041 tai 017 182111. 
Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella Pohjois-Savon aluevaalilautakunta, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio. 
Kuopiossa 29.11.2021 
POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNTA 

Kuulutus