Takaisin

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Kuulutus

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa. Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020-2026 on nähtävillä myös paperimuodossa Kaavin kunnanvirastolla 20.1.-20.3.2020 välisen ajan.