Takaisin

Kaavin kirkonkylän yleiskaavan päivitys

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valmisteluvaiheen aineisto (Kaavin kirkonkylän yleiskaavaluonnos) pidetään yleisesti nähtävillä Kaavin kunnan nettisivuilla www.kaavi.fi/kaavoitus ja ilmoitustaululla ajalla 28.6.- 10.8.2018.

Yleinen infotilaisuus kaavaluonnokseen liittyen pidetään kunnan valtuustosalissa 3.7.2018 klo 17.00, osoite Kaivotie 1, 73600 Kaavi.

Kaavaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Kaavin kunnanhallitukselle, kirjaamo@kaavi.fi tai kirjallisena osoitteeseen: PL 13, 73601 Kaavi

Lisätietoja Kaavoitusinsinööri Jorma Harju puh. 044 596 3111.

KAAVIN KUNNANHALLITUS