Takaisin

Kirkonkylän osayleiskaavan uudistaminen

 

Kaavin kunnassa on vireillä Kirkonkylän osayleiskaavan uudistamisen.

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 26.10.2017 alkaen Kaavin kunnanvirastolla, os. Kaivotie 1 sekä kunnan nettisivuilla (www.kaavi.fi). Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavaprosessin aikana. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Kaavin kunnanhallitukselle, osoite: Kaivotie 1 73600 Kaavi tai kirjaamo@kaavi.fi.

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Jorma Harju puh. 044 596 3111, jorma.harju@kaavaharju.fi.

Kaavilla 24.10.2017
KAAVIN KUNNANHALLITUS