Takaisin

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

MAANOMISTAJIEN KUULEMISTILAISUUDET

Kaavin kunta on päättänyt päivittää / ajantasaistaa kirkonkylän asemakaavan kokonaisuudessaan.
Kaikki nykyiset erilliset osa-alueittaiset kirkonkylän asemakaavat yhtenäistetään kaavamääräysten ja merkintöjen osalta ja viedään numeeriseen muotoon.
Asemakaava sovitetaan v. 2020 laaditulle uudelle kirkonkylän alueen pohjakartalle.
Asemakaavan ajantasaistamisen tavoitteena on helpottaa voimassa olevien asemakaavojen seurantaa ja hallintaa, jolloin lopputuloksena syntyisi yksi lainvoimainen ja ajantasainen asemakaava.
Tarvittaessa tehdään pienimuotoisia päivityksiä itse asemakaavaratkaisuihin, mikäli ne osoittautuvat tarpeellisiksi.
Kuulemistilaisuuksissa otetaan vastaan maanomistajien ja kuntalaisten huomioita ja mahdollisia toiveita maa-alueiden­sa ja koko taajaman tulevista maankäyttötarpeista.

Maanomistajien kuulemista varten kaavoittaja on tavattavissa seuraavasti:

Kunnantalolla Rantatie 1, 73600 Kaavi, sisäänkäynti Rantatien puoleisesta ulko-ovesta.

maanantaina 31.5.2021 klo 12.00-15.00 ja 16.00-19.00

torstaina        3.6.2021 klo 12.00-15.00 ja 16.00-19.00

perjantaina    4.6.2021 klo 12.00-15.00 ja 16.00-19.00

Covid-19-pandemian aiheuttamista kokoontumisrajoitteista johtuen neuvottelussa tulee käyttää maskia, joita on saatavilla neuvottelussa. Neuvottelut ja kuulemiset suoritetaan maanomistajittain tai enintään neljän maanomistajan tai kuntalaisen ryhminä. Neuvotteluun voi tulla vapaasti ns. jonotusperiaatteella THL:n terveyssuosituksia noudattaen.

Neuvottelu- ja kuulemistilaisuuksien jälkeen tehdään kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville kunnan kotisivuille ja ilmoitustaululle. Luonnosvaiheen jälkeen seuraa kaavapäivittämisen ehdotusvaihe ja edelleen kaavan hyväksyminen kunnan valtuustossa arviolta talvella 2021 - 2022.

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on tietoa hankkeesta, on nähtävillä Kaavin kunnan nettisivuilla osoitteessa https://www.kaavi.fi/kaavoitus

 

Lisätietoja kaavahankkeesta antavat:

Kaavin kunta

Kunnaninsinööri Markus Hartikainen

Puh. 044 753 0287

markus.hartikainen@kaavi.fi

 

Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju

kaavoitusinsinööri Jorma Harju

puh. 044 596 3111

jorma.harju@kaavaharju.fi

 

Liitteenä kartta ja kutsu maanomistajille kuulemistilaisuuteen (pdf)

 

Kaavin kunnanhallitus