Takaisin

Kiinteistökannan selvitystyö

Kaavin kunnan alueella tarkastetaan rakennusten tietoja.
Asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennusten tiedot pitää saattaa ajan tasalle. Kaavin kunnan tekninen/ympäristölautakunta on 4.9.2019 päättänyt käynnistää kiinteistötietojen selvitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty kysely. Siinä tiedustellaan kiinteistöllä olevia rakennuksia. Kaikki olemassa olevat rakennukset tulee ilmoittaa. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella. Kysely on lähetetty vain yhdelle kiinteistön omistajista.

Tästä voitte ilmoittaa omistamanne rakennukset. Linkki Webropol -kyselyyn.

Vastauksia voi tästä lähettää syksyyn 2020 saakka. Rakennusten tietoja voi ilmoittaa, vaikka kyselyä ei ole postitse tullut.
Rakennusten tietoja voi tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksestä, jonka verottaja postittaa maaliskuussa 2020.
Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.
Kiinteistöille tehdään tarpeen mukaan mittauskäyntejä touko – lokakuussa 2020.

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen:
Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja (kaupunki–kylä–talo–tila) esim. 402–403–4–173 tai verottajan käyttämä viisiosainen sarja esim. 402–403–4–173-Z.
Kiinteistötunnus löytyy muun muassa kiinteistöveropapereista.
Rakennuksen valmistumisvuosi: täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.
Kuisti: Loma-asunnoissa umpinainen kuisti lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Asuintaloissa vain lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan. Täysin avointa kuistia eli terassia ei ilmoiteta.
Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Se sisältää rakennusten kaikkien kerrosten, kellareiden, lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden pinta-alat laskettuna yhteen. Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Jos rakennuksen yksi seinä puuttuu, on kyseessä katos, myös ne ilmoitetaan.
Mikäli kiinteistöllä on muita rakennelmia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto. Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kannattaa ilmoittaa.
Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m² rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.


Tiedustelut ja yhteydenotot
Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi