Takaisin

Kiinteistökannan selvitystyö

Kaavin kunnan alueella tarkastetaan rakennusten tietoja.

Rakennusten tiedoissa on puutteita, ja asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ne pitää saattaa ajan tasalle. Kaavin kunnan tekninen/ympäristölautakunta on 4.9.2019 päättänyt käynnistää kiinteistötietojen selvitystyön. Hankkeen suorittaa Perlacon Oy.

Kiinteistöjen omistajille lähetetään maaliskuussa postitse kysely. Siinä tiedustellaan kiinteistöllä olevia rakennuksia. Kaikki olemassa olevat rakennukset tulee ilmoittaa. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella. Linkki ilmoitusta varten tulee Kaavin kunnan internet -sivulle maaliskuussa.

Rakennusten tietoja voi tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksestä. Verottaja postittaa sen maaliskuussa 2020.

Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa maastokäyntejä touko – lokakuussa 2020.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Tuija Lilja 040 149 0344
tuija.lilja@perlacon.fi