Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen kokouksissa toimii esittelijänä kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Pöytäkirjan nähtävänäpito ja pöytäkirjanotteet
Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Otteet kunnanhallituksen päätöksistä voi tilata keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissaselta, puh. 040 542 0540 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2018 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

KH 9.4.2018 pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 9.4.2018 /5, pöytäkirja

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

3. Vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoittaminen

4. Kunnanjohtajan selonteko sisäisestä valvonnasta

5. Kaavin kunnan SOTE-kiinteistö

6. Osastoiden säästöehdotukset osana Yt-prosessia

7. Määräalan myyminen Maarianvaaran Mietunlahdesta

8. Kiinteisöllä 204-403-16-11 Etelärinne sijaitsevan rakennuksen purkaminen

9. Eron myöntäminen Ulla Nikulaiselle ma. hallinto- ja sivistystoimenjohtajan virasta

10. Kunnaninsinöörin viran täyttäminen

11. Ilmoitusasiat

 

Lataa asiakirjat:

5_09042018_poytakirja.pdf
10__sisäinen valvonta ja riskien hallinta.pdf
12_kartta_Mietunlahti.pdf
10_jatko_sisäinen valvonta


Kaavin kunnanhallitus vv. 2017-2019

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Hilkka Tiilikainen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Hilkka Tiilikainen, pj.(Maija Räsänen)
Eino Miettinen (Jarkko Taskinen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)