Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

Kh 7.12.2020_pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 7.12.2020/14, asialista
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN
4. LAUSUNTOPYYNTÖ (ISAVI/3216/2020), LUIKONLAHDEN RIKASTAMON YMPÄRIS-TÖLUVAN NRO. 23/2016/1 MUUTTAMINEN
5. OIKAISUVAATIMUKSET KOSKIEN JÄTEKUKKO OY:N KANSSA SOLMITTUA MAANVUOKRASOPIMUSTA
6. OSTOTARJOUS LUIKONLAHDEN ENTISEN KOULUN HIEKKAKENTÄSTÄ
7. VETERAANIMAJAN KÄYTTÖ
8. LAUSUNTOPYYNTÖ ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA
9. ERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
10. TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023
11. Salassa pidettävä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§, kohta 17)
12. KOULUKIUSAAMISTA KOSKEVA HAASTE VALTUUSTOILLE
13. KAAVIN KUNNAN METSÄNHOITOTÖIDEN (2021–2025) TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN
14. OSALLISTUMINEN HYVÄLLÄ MIELELLÄ POHJOIS-SAVO -KEHITTÄMISTYÖHÖN
15. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

14_07122020_pöytäkirja.pdf
55_Hakemuskuulutus.pdf
56_Lausuntopyynto.pdf
57_Oikaisuvaatimukset.pdf
58_VN päätösluonnos 17.11.2020.pdf
59_TA 2021_kh 07122020.pdf
60_Tarjousvertailu_metsänhoitotyöt.pdf
61_Tarjousten avauspöytäkirja_Kaavin kunnan metsänhoitotyöt.pdf


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)