Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

KH 4.11.2019_pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 4.11.2019/12, asialista

1.    LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
2.    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
3.    LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIOTA 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAA 2021-2022    
4. LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TALOUSARVIOTA 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAA VUOSILLE 2021-2022    
5. ESITYS SAVON KUITUVERKKO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMISEKSI   
6. LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖSEHDOTUSTA 2020-2023    
7. ISTEKKI OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN    
8. KUNTALAISALOITE KAAVILAISTEN YHDISTYSTEN MAHDOLLISUUDESTA KÄYTTÄÄ KUNNAN TILOJA ILMAISEKSI    
9. KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020    
10. KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020    
11. YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMINEN    
12. ILMOITUSASIAT
13. SALASSA PIDETTÄVÄ laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 6.

Lataa asiakirjat:

12_04112019_pöytäkirja.pdf
33_Maaseutuhallinnon talousarvio 2020.pdf
34_TA 2020 ympäristöterveys.pdf
35_Esitys_Liite_2_Osakassopimuksen_muutossopimus_Savon_Kuitu_2019_09_30.pdf
36_Palvelutasopäätös 2020-2023.pdf
37_Pöytäkirjan Liite 3_Istekki Oy - yhtiöjärjestys %28ID 110582%29.pdf


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)