Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.
Takaisin

KH 26.8.2019_poytakirja

Kunnanhallituksen kokous 26.8.2019/09, asialista

1.LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
2.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
3.VIRKASUHTEEN OSA-AIKAISTAMINEN, HELENA MIETTISEN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY
4. MYYNTITARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN HARJULA -NIMISELLÄ TILALLA SIJAITSEVASTA TEOLLISUUSRAKENNUKSESTA    
5. STRATEGIATOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN    
6. SALASSA PIDETTÄVÄ , laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24    
7. LAKISÄÄTEISEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTOIMINNAN SIIRTÄMINEN MAAKUNNALLISEKSI 1.1.2020 ALKAEN
8. VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022    
9. VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISEN TOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN    
10. KIINTEISTÖ OY KAAVIN KAARTOTIEN VALTUUTTAMINEN RAKENNUSLUVAN HAKEMISEEN    
11. HEIKKALA & RANTALA YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEN    
12. EDUSTAJAN VALINTA PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN JA MAKSUOSUUSPERUSTEEN TARKISTAMISTA VARTEN ASETETTAVAAN TYÖRYHMÄÄN    
13. ILMOITUSASIAT
14. RIEKKISEN ALUEEN KATUALUEELTA RAIVATTAVAN PUUSTON OSTOTARJOUS

Lataa asiakirjat:

9_26082019 pöytäkirja.pdf
22_Kaavi - ikäihmisten palvelut - raportti.pdf
23_Metsä_ostotarjous.pdf


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)