Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

KH 25.11.2019 pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 25.11.2019/13, asialista
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
3. VALTUUSTON KOKOUKSEN 12.11.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
4. LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 
5. KAAVIN VUODEN LIIKUTTAJAN VALITSEMINEN 
6. LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVAEHDOTUKSESTA 
7. SALASSA PIDETTÄVÄ, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24, kohta 6 
8. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

13_25112019_pöytäkirja.pdf
38_pelastustoimen yhteistoimintasopimus


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)