Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

KH 20.1.2020, pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 20.1.2020/1, asialista

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA    
3. VALTUUSTON KOKOUKSEN 18.12.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO    
4. STRATEGIATOIMIKUNNAN ESITYKSET LISÄMÄÄRÄRAHOISTA    
6. VUODEN 2020 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET    
7. TALOUSARVION 2020 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA
8. VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 KUNNANHALLITUKSEN OSALTA    
9. TYÖTÄ IDEASTA -HANKE  – OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN    
10. SALASSA PIDETTÄVÄ laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 6 
11. SALASSA PIDETTÄVÄ laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 6 ja 25
12. OSTOTARJOUS HARJULA -TILAN MÄÄRÄALASTA 
13. KAAVIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS
14. KAAVIN TYÖLLISYYSTALO    
15. LISÄMÄÄRÄRAHA VANHALLE PALOASEMALLE
16. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

01_20012020 poytakirja.pdf
1_Talousarvion toim.pano-ohjeet 2020.pdf
2_Käyttösuunnitelma 2020.pdf
3_Laskujen hyväksyjät 2020.pdf
11_karttaliite Ankihalli.pdf
12_Kirkonkylän asemakaavamuutos.pdf


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)