Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

KH 2.11.2020_pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 2.11.2020/12, asialista
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
3. VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.9.2020 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
4. KAAVIN KUNNAN VALTIOKONTTORILTA HAKEMAT JA SAAMAT PERINNÖT JA NIIDEN
KÄYTÖN PERIAATTEET 
5. VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
6. LAUSUNTOPYYNTÖ: SOPIMUSKUNTIEN KUULEMINEN
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2021 TALOUSARVIOSTA 
7. NIMEÄMISPYYNTÖ NUORET POHJOISSAVOLAISET TULEVAISUUDENTEKIJÄT -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
8. KAAVIN KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS JA JOUKKOLIIKENTEEN
RAHOITUSSUUNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021 
9. OSALLISTUMINEN LEADER OHJELMAAN TULEVALLA EU-OHJELMAKAUDELLA 2021–2027 
10. OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ ITÄ-SUOMEN TOIMINTAAN TOIMIKAUDELLE 2021-2024 
11. LAUSUNTOPYYNTÖ MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN
TALOUSARVIOSTA 2021 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2022-2023 
12. ARVONIMIESITYKSEN TEKEMINEN 
13. OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN YKSINYRITTÄJÄN TUKEA 
14. VALTUUSTOALOITE KOSKIEN TESTAMENTTIVAROJA 
15. VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KOHTAAMISPAIKKAA 
16. KAAVIN KUNNAN KANNANOTTO KOSKIEN ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN
PALVELUJEN KESKITTÄMISTÄ 
17. ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKIT 2021 
18. KOLMANNESVUOSIRAPORTOINTI 31.8.2020; TALOSARVIOMUUTOSTEN
HYVÄKSYMINEN 
19. KUNNAN TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 
20. KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 
21. VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN
ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 
22. VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2021
KUNTAVAALEJA VARTEN 
23. EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAKSI 
24. VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO, SIHTEERIN NIMEÄMINEN 
25. KAAVIN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN PALVELUHINNASTON TARKASTAMINEN
26. MAANVUOKRASOPIMUS; JÄTEKUKKO OY 
27. KAAVIN VUODEN LIIKUTTAJAN VALITSEMINEN 
28. VUODEN 2021 KUNTAVAALIT - OIKEUSMINISTERIÖN KIRJE KUNNANHALLITUKSILLE 
29. ILMOITUSASIAT 

Lataa asiakirjat:

12_02112020_pöytäkirja
47_Alustavat kuntaosuudet 2021
48_Rahoitussuunnitelma 20-21 Kaavi 11.9.2020
49_Maaseutuhallinnon talousarvio 2021
50_raportointi 082020
52_vesi- ja viemärilaitoksen palveluhinnasto
53_Jätekukko_maanvuokrasopimusluonnos
54_Kirje kunnanhallitukselle. Vuoden 2021 kuntavaalit


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)