Kunnanhallitus

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ajalla 1.6.2019 – 31.5.2021 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Takaisin

KH 10.2.2020, pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 10.2.2020/2, asialista
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUS
4. LISÄMÄÄRÄRAHA VANHALLE PALOASEMALLE
5. MÖKKILÄISTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
6. TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS HANKEVALMISTELU /OSALLISTUMISPÄÄTÖS
7. JÄSENKUNTIEN ESITYKSET SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI
8. TONTIN MYYMINEN ATTENDO OY:LLE / VÄLIVUOKRAUS
9. KAAVIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS
10. KUNNALLE TULLEIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY
11. ASIOINTILIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN KAAVIN HAJA-ASUTUSALUEELLA
12. SALASSA PIDETTÄVÄ laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohta 6 ja 25
13. TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA RIIKKA PEHKOSELLE JA MA. HALLINTOKOORDINAATTORI PIIA KOHOSELLE
14. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

2_10.2.2020_pöytäkirja.pdf
13_Tulevaisuuden SOTE-keskus -diat 22-1-2020.pdf
14_Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022.pdf
15_tonttikartta.pdf
16_kaavoittajan vastine.pdf


Kaavin kunnanhallitus vv. 2019-2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Eino Miettinen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Eino Miettinen, pj (Jarkko Taskinen)
Hilkka Tiilikainen (Maija Räsänen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)