Keskusvaalilautakunta

Jäsenet vv. 2021-2025

varsinaiset jäsenet  

Antti Miettinen, pj 
Katja Savolainen, vpj
Teijo Hassinen 
Maija Räsänen 
Einari Mustonen 

varajäsenet

1. Eero Klaavo
2. Petri Mononen 
3. Taika Taskinen
4. Harri Viljaharju
5. Pirjo Kontio-Rautiainen
6. Johanna Hämäläinen-Korhonen

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Takaisin

Keskusvaaliltk. 22.6.2022, pöytäkirja

Keskusvaalilautakunnan kokous 22.6.2022/5, asialista 

1. LAILLISUUS JA PMTÖSVAL TAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN; RAKENTAVA KAAVI
4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Lataa asiakirjat:

05_22.6.2022_pöytäkirja


 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Piia Kohonen,
hallintokoordinaattori
p. 0400 427152