Keskusvaalilautakunta

Jäsenet vv. 2021-2025

varsinaiset jäsenet  

Antti Miettinen, pj 
Katja Savolainen, vpj
Teijo Hassinen 
Maija Räsänen 
Einari Mustonen 

varajäsenet

1. Eero Klaavo
2. Petri Mononen 
3. Taika Taskinen
4. Harri Viljaharju
5. Pirjo Kontio-Rautiainen
6. Johanna Hämäläinen-Korhonen

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Takaisin

Keskusvaaliltk 14.12.2021, pöytäkirja

Keskusvaalilautakunnan kokous 14.12.2021/13, asialista
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN JA MUUN HENKILÖSTÖN KUTSUMINEN 3
4. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEKSI 2022
5. ALUEVAALEISTA KUULUTTAMINEN
6. VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN ALUEVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN
7. KOTIÄÄNESTYKSEN SUORITTAMINEN
8. ALUEVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
9. ALUEVAALIEN ULKOMAINONNAN ALOITTAMISAJANKOHTA
10. MUUT ESILLE TULEVAT 

Lataa asiakirjat:

13_14122021_ptk.pdf
liite 19_Kuulutus aluevaaleista


 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Piia Kohonen,
hallintokoordinaattori
p. 0400 427152