Keskusvaalilautakunta

Jäsenet vv. 2021-2025

varsinaiset jäsenet  

Antti Miettinen, pj 
Katja Savolainen, vpj
Teijo Hassinen 
Maija Räsänen 
Einari Mustonen 

varajäsenet

1. Eero Klaavo
2. Petri Mononen 
3. Taika Taskinen
4. Harri Viljaharju
5. Pirjo Kontio-Rautiainen
6. Johanna Hämäläinen-Korhonen

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Takaisin

Keskusvaaliltk. 24.1.2022, pöytäkirja

Keskusvaalilautakunnan kokous 24.1.2022/3, asialista

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. ALUEVAALISSA VAALIPÄIVÄNÄ ANNETTUJEN ÄÄNTEN TARKASTUS
4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Lataa asiakirjat:

3_24012022_ptk.pdf
Liite 2.pdf


 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Piia Kohonen,
hallintokoordinaattori
p. 0400 427152