Takaisin

Vaikkojoelta tarvitaan kalanäytteitä

Vaikkojoelle on istutettu vuonna 2017 kalaa, joka on mahdollisesti kantanut IHN-virusta. IHN-virus aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia, joka on yksi maailman vakavimmista lohikalojen taudeista. Kalalajeista herkimpiä taudille ovat kirjolohi ja lohi. IHN-tauti leviää kalojen ja veden välityksellä sekä sellaisten välineiden tai tarvikkeiden välityksellä, jotka ovat olleet kosketuksissa tartunnansaaneisiin kaloihin tai viruksella saastuneeseen veteen.

Kalastus ja näytteiden toimittaminen

Kalastuksessa on tärkeä noudattaa varotoimia välineistön desinfioinnista ja perkeiden ja sivusaaliin käsittelystä. On suositeltavaa pyrkiä kalastamaan kohde tyhjäksi kirjolohista. Näytteitä tulisi kerätä Vaikkojoelta Lietukkajärvestä alaspäin, sekä alapuoliselta järvialueelta Saarijärven alue mukaan lukien.

Saaliiksi saaduista kaloista lähetetään näytteitä Ruokavirastoon tutkittavaksi. Näytteeksi kelpaavat kirjolohi, hauki ja kuha. Näytteeksi voidaan ottaa pää ja perkeet, halutessa myös selkäruoto, loput voidaan käyttää ravinnoksi. Näytteet voidaan pakastaa muovipusseissa, jolloin pusseihin liitetään tiedot pusseissa olevien näytteiden kalalajista, kappalemäärästä, pyyntipäivämäärästä ja tarkemmasta pyyntipaikasta (koskialueen tai järven nimi tai sijainnin koordinaatit). Yhteen pussiin saa laittaa korkeintaan viiden kalan näytteet. Eri lajien näytteet laitetaan eri pusseihin. Kalastajat voivat lähettää näytteitä Ruokavirastoon tuoreena tai pakastettuina, mutta kerralla kannattaa lähettää isompi erä. Kaavilla näytteitä voi toimittaa myös eläinlääkäreiden yhteisvastaanotolle (Kaavin virastotalo) tai Viljamaan kartanoon, osoite Riihijärventie 10.

Näytteiden keruusta tulee olla yhteydessä Ruokaviraston kalatautitutkijaan (Kuopio, Satu Viljamaa-Dirks, p. 044 720 1469). Alkukesästä pyritään saamaan tehokalastuksella noin 150 kalaa. Kirjolohesta, hauesta ja kuhasta otetuista näytteistä maksetaan näytepalkkio (10 euroa/näytekala). Huom. Maksu tapahtuu Ruokavirastolta palkkiona eli palkkiolomakkeeseen tarvitaan liitteeksi verokortti. Varsinaisten näytekalojen lisäksi tarvitaan n. 150 kpl mahdollisia välittäjäkaloja (ankerias, säyne, särki), joista ei makseta erillistä palkkiota.

Kalastuskohteesta saatu sivusaalis ja kalanperkeet, joita ei lähetetä näytteeksi, haudataan maahan tai hävitetään biojätteen tai sekajätteen mukana. Niitä ei saa jättää rannalle lokkien tai muiden eläinten saataville. Lue lisää alla olevasta ohjeesta.

Ohje IHN-taudin näytteenotosta Saarijärven vesistöalueella

Palkkiolomake

Tutkimuslähete