Takaisin

Kaavin uusi päiväkoti

Uusi koulu, rantatontteja eri puolilla kuntaa, kuntatalous kunnossa, puretun päiväkodin tilalle uusi.
Kaavin kunnan systemaattinen kehitystyö sai maanantaina uuden merkittävän lisän kunnanhallituksen hyväksyessä tekninen/ympäristölautakunnan esityksestä uuden päiväkodin rakentajaksi Elementit-E Oy:n. 

Päiväkodin henkilökunta on saanut sanoa sanansa arkkitehtisuunnitteluun, lvi-töiden rakennustapaselostukseen sekä sähköjärjestelmäkuvaukseen. Insinööritoimisto 2K Oy on kasannut tarjouspyyntösuunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaavilainen Elemenco Oy on rakennustyön varsinainen suorittaja. Rakennustyön kustannusarvio on n. 2 997 000 €. Suunnitellun päiväkotirakennuksen huoneistoala on 782 m2 ja kerrosala yhteensä 926 m2.

Rakennus tehdään rossipohjalle, jonka tuuletettu ilmatila on 800 mm–1500 mm. Rakennuksen anturat ja perusmuurit ovat teräsbetonirakenteisia, jossa näkyviin jäävien perusmuurien betonipinnat ovat puhdasvalupintaisia. Julkisivuissa sekä sisätiloissa käytävillä on käytetty tehosteena mm. piiluhirsipaneelia. Suunniteltu rakennus toteutetaan tilaelementtirakennuksena, rakennus tehdään tehtaalla säältä suojassa mahdollisimman valmiiksi ja työmaalla tehdään jäljelle jäävät viimeistelytyöt. Päiväkoti on osastoitu neljälle eri ryhmälle: alle 3-vuotiaat, 3–5-vuotiaat, 5-vuotiaat ja esiopetusikäiset. Muut päiväkotiin tulevat huonetilat koostuvat yhteistiloista, hallinnon ja henkilökunnan tiloista sekä huolto- ja aulatiloista. Huoltotilat käsittävät kotikeittiön ja astianpesutilan, vaatehuollon, siivouskeskuksen, paperivaraston, liinavaatevaraston ja keskitetyn materiaalivaraston. Kylmät ja tekniset tilat käsittävät mm. ulkoiluvälinevaraston, vaunuvaraston, laatikkovaraston, talovaraston sekä tarvittavat tekniset tilat.

Suunniteltua rakennusta on luonnehdittu käyttäjien toimesta mm. ulkomuodollisesti päiväkotimaiseksi, sisätiloiltaan suoralinjaiseksi ja avaraksi sekä hyvin ympäröivään maisemaan ja alueeseen sopivaksi. Sisätilat ovat käytännölliset ja mahdollistavat päiväkodin muuntamisen monikäyttöisiksi tiloiksi. Rakennuksen suunnitelmat ovat saaneet kiitosta erityisesti siitä, että käyttäjille tärkeät seikat on huomioitu myös lopullisissa toteutussuunnitelmissa.

Elementit-E Oy:n tarjouksessa antaman alustavan aikataulun mukaan työt alkaisivat tehtaalla marraskuussa, ja rakennuksen siirto tontille tapahtuisi maaliskuun aikana. Viranomaistarkastukset vko 31/2022, käyttöhenkilökunnan koulutus vkot 33-34/2022, luovutus vko 35/2022.

 

KAAVIN KUNNANHALLITUS