Takaisin

Kaavin Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutoksen kaavaehdotus

KUULUTUS

Kaavin Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutoksen kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä

30.11.-15.12.2017 välisen ajan Kaavin kunnan virastolla osoitteessa Kaivotie 1 sekä www.kaavi.fi/kaavoitus.

 

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 15.12.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostilla kirjaamo@kaavi.fi tai kirjeitse Kaavin kunta, kunnanhallitus, PL 13, 73601 Kaavi.

Lisätietoja antaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, DI Timo Leskinen, 040 508 9680, Timo.Leskinen@fcg.fi.

 

KAAVIN KUNNANHALLITUS