Takaisin

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Kaavin kunnassa on yksi äänestysalue (001), äänestysalueen nimi on Kaavi.
Tämän äänestysalueen äänestyspaikka  europarlamenttivaalien   varsinaisena vaalipäivänä 26.5.2019  on Kaavin kunnanvirasto, ala-aula, Rantatie 1, 73600  Kaavi. 
Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys
Europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään
Iso-Oskarin ala-aulassa, osoitteessa Kaavintie 5, 73600 KAAVI.
Em. ennakkoäänestyspaikka on avoinna ennakkoäänestysaikana  15.-21.5.2019
seuraavasti:

-keskiviikkona 15.5.2019    klo 10.00-18.00
-torstaina 16.5.2019           klo 10:00-18:00        
-perjantaina 17.5.2019       klo 10:00-18:00           
-lauantaina 18.5.2019        klo 11.00-15:00
-sunnuntaina 19.5.2019     klo 11:00-15:00
-maanantaina 20.5.2019    klo 11:00-19:00
-tiistaina 21.5.2019            klo 11:00-19:00
  
Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen  on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina, 14.5.2019 ennen klo 16.00.  Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön  kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoi-don tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kaavin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on
Kunnanvirasto, Rantatie 1, PL 13, 73601  Kaavi.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissanen,  puh. 040 542 0540, e-mail: anna-maija.rissanen@kaavi.fi.
 
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle ennen äänestystä.  Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saa poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.