Takaisin

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen 

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta vuonna 2015 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2021 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2015 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 7. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 12.3.2021 mennessä osoitteella 


Kaavin kunta 
Sivistyspalvelut 
Rantatie 1 
PL 13 
73601 Kaavi 

Voit myös tuoda lomakkeen Virastotalon postilaatikkoon. Lomakkeita saa myös www.kaavi.fi/lomakkeet sekä sivistystoimistoon soittamalla. 
Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta. Mikäli lapsi ei ole osallistunut Kaavin esiopetukseen, tulee ilmoittautuminen tehdä sivistystoimistoon puh. 040 552 8061. 
Esioppilaille ja 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton oppilaskuljetus, kun koulumatka kodista tai kunnan järjestämästä päivähoidosta on yli 3 km. Lisätietoja oppilaskuljetuksista saat sivistystoimistosta sekä ”Kaavin kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet” -oppaasta.

Lisätietoja sivistystoimistosta: 

Salla Ritvanen, palvelusihteeri, puh. 040 552 8061, 
e-mail: salla.ritvanen@kaavi.fi 
Teemu Laasanen, rehtori, puh. 044 753 0295, 
e-mail: teemu.laasanen@kaavi.fi