Takaisin

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 esiopetusta vuonna 2013 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2019 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2013 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 9. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 28.3.2019 mennessä sivistystoimistoon.

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta. Mikäli lapsi ei ole osallistunut Kaavin esiopetukseen, tulee ilmoittautuminen tehdä sivistystoimistoon puh. 040 552 8061.

Esioppilaille ja 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton oppilaskuljetus, kun koulumatka kodista tai kunnan järjestämästä päivähoidosta on yli 3 km. Lisätietoja oppilaskuljetuksista saat sivistystoimistosta sekä ”Kaavin kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet” -oppaasta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lv. 2019-2020

Kaavin koulun työ- ja vapaapäivät, lukuvuosi 2019-2020

Oppilaskuljetusperiaatteet

Lisätietoja sivistystoimistosta:
Riina Parviainen, palvelusihteeri, puh. 040 552 8061, e-mail: riina.parviainen@kaavi.fi