Takaisin

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2018-2019 esiopetusta vuonna 2012 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 13.8.2018 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2012 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 10. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 28.3.2018 mennessä sivistystoimistoon osoitteeseen Kaavin kunta, sivistyspalvelut, PL 13, 73601 Kaavi. Lomakkeita saa myös sivistystoimistosta.

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta. Mikäli lapsi ei ole osallistunut Kaavin esiopetukseen, tulee ilmoittautuminen tehdä sivistystoimistoon.

Esioppilaille ja 1. luokan oppilaille järjestetään maksuton oppilaskuljetus, kun koulumatka kodista tai kunnan järjestämästä päivähoidosta on yli 3 km. Lisätietoja oppilaskuljetuksista saat sivistystoimistosta sekä ”Kaavin kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksissa noudatettavat periaatteet” -oppaasta.

 

Lisätietoja sivistystoimistosta:
Piia Kohonen, palvelusihteeri,
puh. 040 552 8061, e-mail: piia.kohonen@kaavi.fi