Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon. Kunnanhallituksen kokouksissa toimii esittelijänä kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Pöytäkirjan nähtävänäpito ja pöytäkirjanotteet
Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Otteet kunnanhallituksen päätöksistä voi tilata keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissaselta, puh. 040 542 0540 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2018 pidetään säännönmukaisesti joka kolmas viikko maanantaisin alkaen klo 17 tai puheenjohtajan harkitessa muuna kellonaikana kuitenkin niin, että heinäkuussa pidetään kokous vain tarvittaessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

KH 11.2.2019_pöytäkirja

Kunnanhallituksen kokous 11.2.2019/02, asialista

1.     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2.     PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

3.     RIEKKISEN ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU 

4.    HALLINTO- JA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

5.    MAARIANRINTEIDEN SÄHKÖLIITTYMÄ 

6.    PSYKOLOGIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

7.    TIETOJEN ANTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN ASIAKIRJOISTA 

8.    KUNNALLE TULLEIDEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY 

9.    LAHTOJOEN KAIVOSPIIRITOIMITUKSEEN LIITTYVÄ KORVAUSESITYS KOSKIEN KIINTEISTÖÄ HUKKAPURO 204-403-12-41 

10. ILMOITUSASIAT 

Lataa asiakirjat:

2_11022019_pöytäkirja
4_Riekkisen alueen kaavakartta


Kaavin kunnanhallitus vv. 2017-2019

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on Hilkka Tiilikainen (puh. 0400 909 962) ja varapuheenjohtaja Antti Miettinen (puh. 0400 909 961). Kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Hilkka Tiilikainen, pj.(Maija Räsänen)
Eino Miettinen (Jarkko Taskinen)
Jukka Tirkkonen (Kari Leppänen)
Toivo Hartikainen (Teijo Hassinen)
Antti Miettinen, vpj. (Elvi Heikkinen)
Satu Viljamaa-Dirks (Reijo Ruhtinas)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen)