Etusivulle
Tulosta sivu Edellinen sivu
Etusivu > Palvelut > Sosiaalipalvelut > Sosiaalityö
 

Sosiaalityö

Sosiaalijohtaja Heli Pärnänen
Puh. 040 502 5827
Sähköposti:

Ostoreskontra, maksatus 
Palvelusihteeri Heli Kauppinen, puh. 040 700 2108.

Laskutus, maksatus, palvelusihteeri Tarja Räsänen, puh. 040 700 5803.


Aikuissosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimintaa.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003)
Lain tarkoituksena on edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä ja näin auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut sekä edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä.

Lain mukaisesti Kaaville on nimetty kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä
  Jäsenet (2013-2014):
- Päivi Vatanen, Kela,
- Ritva Vitri, lääkäri, Kysteri,  
- Anna-Kaarina Suhonen, psykiatrinen sairaanhoitaja, Kysteri 
 
- Lea Summanen, työvoimaneuvoja, Siilinjärven työ- ja elinkeinotoimisto,
- Esa Ylisuvanto, päihdetyön sosiaalityöntekijä, Kaavin kunta,
- Ritva Turunen, sosiaaliohjaaja/aikuissosiaalityö/kuntouttava työtoiminta, Kaavin kunta, työryhmän koollekutsuja, 
   , puh. 040 535 4046

Yhteistyöryhmän tehtävänä ovat:
- Laissa tarkoitettujen viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten yhteistyön kehittäminen ja yhteistyön menettelystä  
   sopiminen
- Asiakkaiden kuntoutuspalveluvaihtoehtojen arviointi
- Suunnitella, edistää ja seurata alueensa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista
- Kehittää viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja
- Sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista
- Huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen vaihtamisesta
- Käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita
- Käsitellä yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita hänen pyynnöstään/suostumuksellaan.

Asiakasyhteistyöryhmä etsii ratkaisuja asiakkaiden kuntoutustarpeisiin ja ohjaa jatkotutkimuksiin ja selvityksiin, mutta ei päätä asiakkaan kuntoutuksesta. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus asian käsittelyyn.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Henkilöillä, joiden omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon, on oikeus toimeentulotukeen. Toimeentulotuen suuruus määrätään tapauskohtaisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella. Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunta voi päättämiensä perusteiden mukaan myöntää myös ehkäisevää toimeentulotukea.

Kaavin kunnan toimeentulotuen soveltamisohjeet

Palveluohjaaja Ritva Turunen
Puh. 040 535 4046 
Sähköposti:

Palveluohjaaja Sanna Hyvärinen
Puh. 040 744 4357
Sähköposti:

Kuopion kriisikeskus
Suokatu 27
70100 KUOPIO
www.kuopionkriisikeskus.fi

Aukioloajat:
puhelinpäivystys ja ajanvaraus 
ma- pe klo 8- 21
la- su 14- 21
puh. 017 262 7733

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on kiireellistä apua asiakkaille annettavaa apua sosiaalisissa hätätilanteissa.  Virka-ajan ulkopuolella Kuopion sosiaalipäivystys toimii maanantaista torstaihin klo 15.00-8.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15.00 maanantaihin klo 8.00. Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen tapahtuu hätäkeskuksen kautta numerosta 112.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaaja Kaisa Räsänen
Puh. 040 700 2373
Sähköposti:

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja tukihenkilö, puh. 0400 204 474

Päihdetyön palvelut ostetaan Juankosken kaupungilta. Sosiaalityöntekijä on tavattavissa ajanvarausten perusteella.
Päihdetyö:
Sosiaalityöntekijä Esa Ylisuvanto
Puh. 040 724 3015

Perheneuvonnan psykologipalvelut järjestetään tarvittaessa.
Yhteyshenkilö sosiaalityöntekijä Seija Lipponen. Puh. 040 518 9511. 

Sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Vanhustyön palveluohjaaja Kirsi Soininen 
Puh. 040 703 0451 
Sähköposti:


Kuopion talous- ja velkaneuvonta

Savilahdentie 6, PL 51, 70210 KUOPIO
Puh. (017) 182 710, 182 709, 182 707
Fax. (017) 182 193


Oikeusapu

Kuopion oikeusaputoimisto
Nilsiän toimipaikka 
73300 NILSIÄ 
Puh. 010 366 1070

Ajanvaraukset numerosta 010 366 1072

 

 

 

 
Viimeksi päivitetty : 30.12.2014
JulkisetArkisto